Szkoła Filialna W Zdżarach


Najważniejsze informacje - Szkoła Filialna W Zdżarach

Adres Szkoła Filialna W Zdżarach

59
Miejscowość Zdżary
Kod pocztowy 39-104
Gmina Ostrów
Powiat ropczycko-sędziszowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Filialna W Zdżarach

172233147
Regon 00113691900032
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Filialna W Zdżarach mieści się w miejscowości Zdżary pod adresem 59. Nr tel. do szkoły to 172233147. Nr faksu: 172235736. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00113691900032.

Szkoła Filialna W Zdżarach przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 16, z czego 8 stanowiły dziewczynki, a 8 stanowili uczniowie. Powiat ropczycko-sędziszowski ma zarejestrowane 49 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5860 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół podstawowych (119,59 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Mapa