Gimnazjum Nr 45 Z Oddziałami Integracyjnymi


Informacje ogólne

Patron Powstania Warszawskiego
Adres Żelazna 71
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-871
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 226202444
Fax 226202444
Strona
Regon 01605658300000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 192
Liczba uczennic 93
Liczba uczniów 99
Całkowita liczba nauczycieli 30
Nauczyciele - pełen etat 16
Nauczyciele - pół etatu 14

Gimnazjum Nr 45 Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Żelazna 71. Numer tel. do gimnazjum to 226202444. Nr fax: 226202444. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gim45warszawa.edupage.org. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01605658300000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 192, z czego 93 stanowiły uczennice, a 99 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 30 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 14 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,14. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20028.165.095.09
20052.455.665.66
20061.715.065.06
20077.056.226.22
2008-1.965.455.45
2009-3.144.194.19
2010-9.124.184.18
2011-1.84.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20022.253.673.67
20054.35.215.21
20061.146.086.08
20075.95.945.94
20082.655.595.59
2009-2.114.894.89
2010-11.834.84.8
2011-4.274.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa