Katolickie Gimnazjum Nr 15 Im. Ks. Jerzego Popiełuszki


Najważniejsze informacje - Katolickie Gimnazjum Nr 15 Im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Patron ks.Jerzy Popiełuszko

Adres Katolickie Gimnazjum Nr 15 Im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Ogrodowa 3 A
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-893
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 01557499100042
Organ prowadzący Federacja Sodalicji Marianskich w Polsce

Katolickie Gimnazjum Nr 15 Im. Ks. Jerzego Popiełuszki znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Ogrodowa 3 A. Numer telefonu do gimnazjum to 226203658. Numer faksu: 226203658. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.ogrodowa.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01557499100042. Organ rejestracyjny dla Katolickie Gimnazjum Nr 15 Im. Ks. Jerzego Popiełuszki to miasto na prawach powiatu.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200514.55.665.66
200612.525.065.06
200717.586.226.22
200814.775.455.45
200913.94.194.19
20108.84.184.18
201111.054.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
200521.115.215.21
200616.546.086.08
200716.445.945.94
200818.265.595.59
200913.494.894.89
201015.684.84.8
20118.614.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa