Cxxv Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Cxxv Liceum Ogólnokształcące

Patron Waldemar Milewicz

Adres Cxxv Liceum Ogólnokształcące

Chłdna 36/46
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-872
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 01521744600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Cxxv Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Chłdna 36/46. Numer tel. do szkoły to 226209344. Faks: 226209345. Liceum ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.zs7.eu. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01521744600000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 380, z czego 184 to wychowanki, a 196 to licealiści. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 2 45,00 % -
język polski pisemny podstawowy 125 48,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 125 54,40 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 70,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 120 79,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 45,00 % 91 (z 126) 91 (z 126) 91 (z 126) 227 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 48,50 % 145 (z 238) 145 (z 238) 145 (z 238) 377 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 54,40 % 107 (z 238) 107 (z 238) 107 (z 238) 262 (z 784)
język rosyjski pisemny podstawowy 70,00 % 56 (z 99) 56 (z 99) 56 (z 99) 139 (z 395)
język angielski pisemny podstawowy 79,40 % 86 (z 234) 86 (z 234) 86 (z 234) 133 (z 767)

Mapa