Cxxv Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Cxxv Liceum Ogólnokształcące

Patron Waldemar Milewicz

Adres Cxxv Liceum Ogólnokształcące

Chłdna 36/46
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-872
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Cxxv Liceum Ogólnokształcące

226209344
Regon 01521744600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Cxxv Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Chłdna 36/46. Numer tel. do szkoły to 226209344. Faks: 226209345. Liceum ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.zs7.eu. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01521744600000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 380, z czego 184 to wychowanki, a 196 to licealiści. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 2 45,00 % -
język polski pisemny podstawowy 125 48,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 125 54,40 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 70,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 120 79,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 45,00 % 91 (z 126) 91 (z 126) 91 (z 126) 227 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 48,50 % 145 (z 238) 145 (z 238) 145 (z 238) 377 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 54,40 % 107 (z 238) 107 (z 238) 107 (z 238) 262 (z 784)
język rosyjski pisemny podstawowy 70,00 % 56 (z 99) 56 (z 99) 56 (z 99) 139 (z 395)
język angielski pisemny podstawowy 79,40 % 86 (z 234) 86 (z 234) 86 (z 234) 133 (z 767)

Mapa