Szkoła Podstawowa Nr 203


Informacje ogólne

Adres Ks. I. J. Skorupki 8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-546
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 226213291
Fax 226213291
Strona
Regon 01020770400000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 372
Liczba uczennic 168
Liczba uczniów 204
Całkowita liczba nauczycieli 43
Nauczyciele - pełen etat 41
Nauczyciele - pół etatu 2

Szkoła Podstawowa Nr 203 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Ks. I. J. Skorupki 8. Nr tel. do szkoły podstawowej to 226213291. Nr faksu: 226213291. Jednostka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp203.edu.pl. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 01020770400000.

Szkoła Podstawowa Nr 203 naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 372, z czego 168 stanowiły dziewczynki, a 204 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 43 nauczycieli, z czego 41 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 20,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa