Publiczna Szkoła Podstawowa W Spiach


Informacje ogólne

Adres 29 A
Miejscowość Wilcza Wola
Kod pocztowy 36-121
Gmina Dzikowiec
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 172283317
Fax 172283317
Strona
Regon 00113959100000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 45
Liczba uczennic 22
Liczba uczniów 23
Całkowita liczba nauczycieli 9
Nauczyciele - pełen etat 2
Nauczyciele - pół etatu 7

Publiczna Szkoła Podstawowa W Spiach znajduje się w miejscowości Wilcza Wola pod adresem 29 A. Nr tel. do szkoły to 172283317. Fax: 172283317. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Dzikowiec, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.spspie.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00113959100000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Spiach rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 45, z czego 22 to dziewczynki, a 23 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 2 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,29. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 4278 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (97,23 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wilcza Wola: 1
  • w gminie Dzikowiec: 5
  • powiat kolbuszowski: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa