Ix Liceum Ogólnokształcące Im. Klementyny Hoffmanowej


Informacje ogólne

Patron Klementyna Hoffmanowa
Adres Emilii Plater 29
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-688
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Telefon 226280545
Fax 226224835
Strona
Regon 00079886000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 578
Liczba uczennic 373
Liczba uczniów 205
Całkowita liczba nauczycieli 57
Nauczyciele - pełen etat 30
Nauczyciele - pół etatu 27

Ix Liceum Ogólnokształcące Im. Klementyny Hoffmanowej mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Emilii Plater 29. Numer telefonu do szkoły to 226280545. Nr fax: 226224835. Liceum mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum odwiedzimy pod adresem www.hoffmanowa.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00079886000000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Na dzień dzisiejszy całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce jest równa 578, z czego 373 stanowią uczennice, a 205 stanowią wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 57 nauczycieli, z czego 30 na pełen etat oraz 27 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,11. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych placówek licealnych (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 209 66,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 209 94,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 208 96,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 66,50 % 22 (z 238) 22 (z 238) 22 (z 238) 39 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 94,40 % 2 (z 238) 2 (z 238) 2 (z 238) 2 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 96,70 % 9 (z 234) 9 (z 234) 9 (z 234) 10 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 100,00 % 4 (z 126) 4 (z 126) 4 (z 126) 7 (z 368)

Mapa