Ix Liceum Ogólnokształcące Im. Klementyny Hoffmanowej


Najważniejsze informacje - Ix Liceum Ogólnokształcące Im. Klementyny Hoffmanowej

Patron Klementyna Hoffmanowa

Adres Ix Liceum Ogólnokształcące Im. Klementyny Hoffmanowej

Emilii Plater 29
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-688
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ix Liceum Ogólnokształcące Im. Klementyny Hoffmanowej

226280545
Regon 00079886000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ix Liceum Ogólnokształcące Im. Klementyny Hoffmanowej mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Emilii Plater 29. Telefon do szkoły to 226280545. Nr faksu: 226224835. Liceum działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową liceum znajdziemy pod adresem www.hoffmanowa.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 00079886000000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość licealistów pobierających naukę w placówce była równa 578, z czego 373 to wychowanki, a 205 to wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 57 nauczycieli, z czego 30 w pełnym wymiarze godzin oraz 27 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,11. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych licealnych szkół średnich (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 209 66,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 209 94,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 208 96,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 66,50 % 22 (z 238) 22 (z 238) 22 (z 238) 39 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 94,40 % 2 (z 238) 2 (z 238) 2 (z 238) 2 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 96,70 % 9 (z 234) 9 (z 234) 9 (z 234) 10 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 100,00 % 4 (z 126) 4 (z 126) 4 (z 126) 7 (z 368)

Mapa