Gimnazjum Nr 4


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4

Adres Gimnazjum Nr 4

M. Reja 28
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-404
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4

322237029
Regon 27656028000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 znajduje się w miejscowości Mysłowice pod adresem M. Reja 28. Numer telefonu do gimnazjum to 322237029. Faks: 322237029. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gim4mce.neostrada.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27656028000000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 150, z czego 78 stanowiły gimnazjalistki, a 72 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 22 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,14. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 1947 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół gimnazjalnych (216,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.150.540.54
20063.031.91.9
2007-3.72-0.94-0.94
20081.790.120.12
20094.372.082.08
20100.452.952.95
20114.480.620.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.73-1.36-1.36
2006-0.33-0.55-0.55
2007-4.46-2.1-2.1
2008-0.830.050.05
20090.560.940.94
2010-1.022.042.04
2011-1.221.061.06

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa