Gimnazjum Sportowe


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Sportowe

Patron Olimpijczyków Śląskich

Adres Gimnazjum Sportowe

Gwarków 1
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Sportowe

322223158
Regon 27660578100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Sportowe mieści się w miejscowości Mysłowice pod adresem Gwarków 1. Numer telefonu do szkoły to 322223158. Nr faksu: 322223158. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.sportosporto.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27660578100000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 122, z czego 46 stanowiły gimnazjalistki, a 76 to uczniowie. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 1947 uczniów w powiecie przypada 9 innych placówek gimnazjalnych (216,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.110.540.54
20060.431.91.9
2007-0.14-0.94-0.94
2008-0.580.120.12
2009-2.822.082.08
2010-1.422.952.95
2011-10.290.620.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.5-1.36-1.36
2006-0.04-0.55-0.55
2007-3.75-2.1-2.1
2008-0.970.050.05
2009-5.970.940.94
2010-3.512.042.04
2011-8.381.061.06

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa