Przedszkole Nr 1 Zoddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 1 Zoddziałami Integracyjnymi

Adres Przedszkole Nr 1 Zoddziałami Integracyjnymi

Laryska 9
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-404
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 1 Zoddziałami Integracyjnymi

322226920
Regon 27053720000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 1 Zoddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Mysłowice pod adresem Laryska 9. Nr tel. do przedszkola to 322226920. Faks: 322226920. Przedszkole mieści się na terenie gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27053720000000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 169, z czego 81 stanowiły dziewczynki, a 88 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 5,33. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 2155 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (97,95 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole