Gimnazjum Nr 3 W Mysłowicach Z Oddziałami Integracyjnymi I Dwujęzycznymi


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3 W Mysłowicach Z Oddziałami Integracyjnymi I Dwujęzycznymi

Patron Karol Wojtyła

Adres Gimnazjum Nr 3 W Mysłowicach Z Oddziałami Integracyjnymi I Dwujęzycznymi

Hlonda 14
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3 W Mysłowicach Z Oddziałami Integracyjnymi I Dwujęzycznymi

322230102
Regon 27655984500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 W Mysłowicach Z Oddziałami Integracyjnymi I Dwujęzycznymi znajduje się w miejscowości Mysłowice pod adresem Hlonda 14. Numer tel. do szkoły to 322230102. Faks: 322230102. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.nr3.edu.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 27655984500000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce to 262, z czego 132 stanowiły gimnazjalistki, a 130 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 54 nauczycieli, z czego 45 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 5. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 1947 uczniów w powiecie przypada 9 innych jednostek gimnazjalnych (216,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa