Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Adres Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Mickiewicza 6-8
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi

322222438
Regon 24044351000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi znajduje się w miejscowości Mysłowice pod adresem Mickiewicza 6-8. Telefon do szkoły to 322222438. Nr fax: 322222438. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem kosciuszko.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 24044351000000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 85, z czego 48 to gimnazjalistki, a 37 stanowili chłopcy. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 1947 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół gimnazjalnych (216,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200915.752.082.08
201020.572.952.95
201119.830.620.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
200922.910.940.94
201027.372.042.04
201124.111.061.06

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa