Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

plac Wolności 3
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

322222056
Regon 27680799300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne mieści się w miejscowości Mysłowice pod adresem plac Wolności 3. Numer telefonu do szkoły to 322222056. Nr faksu: 322222056. Gimnazjum działa na obszarze gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem http://republika.pl/zsspec_myslowice. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 27680799300000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 36, z czego 15 stanowiły uczennice, a 21 to gimnazjaliści. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 1947 uczniów w powiecie przypada 9 innych gimnazjów (216,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Mapa