Przedszkole Nr 16 Z Oddziałami Integracyjnymi W Mysłowicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 16 Z Oddziałami Integracyjnymi W Mysłowicach

Adres Przedszkole Nr 16 Z Oddziałami Integracyjnymi W Mysłowicach

Franciszka Kawy 4
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-412
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 16 Z Oddziałami Integracyjnymi W Mysłowicach

322223686
Regon 27104867200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 16 Z Oddziałami Integracyjnymi W Mysłowicach znajduje się w miejscowości Mysłowice pod adresem Franciszka Kawy 4. Numer tel. do przedszkola to 322223686. Fax: 322223686. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 27104867200000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 150, z czego 68 stanowiły uczennice, a 82 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,67. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 2155 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (97,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa