Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron im. Noblistów Polskich

Adres Gimnazjum Nr 2

Górnicza 4
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

322225957
Regon 27655706500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Mysłowice pod adresem Górnicza 4. Nr tel. do gimnazjum to 322225957. Nr fax: 322225957. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gim2mys.szkolnastrona.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27655706500000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 347, z czego 169 stanowiły gimnazjalistki, a 178 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 51 nauczycieli, z czego 46 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 9,2. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 1947 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół gimnazjalnych (216,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.210.540.54
2006-3.171.91.9
2007-4.69-0.94-0.94
2008-6.450.120.12
2009-7.112.082.08
2010-6.412.952.95
2011-12.090.620.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.27-1.36-1.36
2006-6.05-0.55-0.55
2007-5.48-2.1-2.1
2008-6.980.050.05
2009-11.340.940.94
2010-8.952.042.04
2011-11.191.061.06

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa