Przedszkole Nr 9


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 9

Adres Przedszkole Nr 9

Szoppena 21
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 9

322226311
Regon 27105004800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 9 mieści się w miejscowości Mysłowice pod adresem Szoppena 21. Telefon do przedszkola to 322226311. Numer faksu: 322226311. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27105004800000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 95, z czego 47 stanowiły dziewczynki, a 48 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,67. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 2155 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (97,95 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa