Gimnazjum Nr 1 W Sosnowcu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Sosnowcu

Adres Gimnazjum Nr 1 W Sosnowcu

Wojska Polskiego 86
Miejscowość Sosnowiec
Kod pocztowy 41-208
Gmina miasto Sosnowiec
Powiat Sosnowiec
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Sosnowcu

322993111
Regon 27659258700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Sosnowcu mieści się w miejscowości Sosnowiec pod adresem Wojska Polskiego 86. Telefon do szkoły to 322993111. Faks: 322994676. Placówka gimnazjalna działa na terenie gminy Sosnowiec, powiat Sosnowiec , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.gim1.sosnowiec.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 27659258700000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 266, z czego 119 to uczennice, a 147 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 35 nauczycieli, z czego 21 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1,5. Powiat sosnowiec ma zarejestrowane 34 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 4589 uczniów w powiecie przypada 34 innych jednostek gimnazjalnych (134,97 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Sosnowiec: 68
  • w gminie Sosnowiec: 68
  • powiat Sosnowiec: 68
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.72.682.68
20061.231.131.13
2007-0.640.940.94
2008-2.860.280.28
2009-1.85-2.01-2.01
2010-0.79-0.05-0.05
2011-2.74-1.36-1.36
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4-0.18-0.18
2006-3.17-1.14-1.14
2007-3.95-0.42-0.42
2008-4.74-0.41-0.41
2009-3.95-1.06-1.06
2010-2.98-1.04-1.04
2011-4.18-0.98-0.98

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa