Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Patron Jan Długosz

Adres Gimnazjum Nr 1

Długosza 5
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

184484020
Regon 49290931500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Długosza 5. Telefon do szkoły to 184484020. Nr fax: 184484022. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.dlugosz.edu.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49290931500000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 195, z czego 115 to dziewczynki, a 80 stanowili chłopcy. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 2601 uczniów w powiecie przypada 14 innych placówek gimnazjalnych (185,79 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Mapa