Gimnazjum Nr 7


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 7

Patron Maria Grzegorzewska

Adres Gimnazjum Nr 7

Broniewskiego 1
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 7

184415820
Regon 49291786900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 7 mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Broniewskiego 1. Nr tel. do gimnazjum to 184415820. Fax: 184415175. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.soswns.prv.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 49291786900000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 79, z czego 28 to gimnazjalistki, a 51 to chłopcy. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 2601 uczniów w powiecie przypada 14 innych jednostek gimnazjalnych (185,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Mapa