Gimnazjum Nr 11 Im. Adama Mickiewicza W Nowym Sączu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 11 Im. Adama Mickiewicza W Nowym Sączu

Patron Adam Mickiewicz

Adres Gimnazjum Nr 11 Im. Adama Mickiewicza W Nowym Sączu

Długosza 2
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 11 Im. Adama Mickiewicza W Nowym Sączu

184442399
Regon 49290180000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 11 Im. Adama Mickiewicza W Nowym Sączu znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Długosza 2. Nr tel. do szkoły to 184442399. Fax: 184420901. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gimnazjum11.home.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 49290180000000.

Pobieranie nauki w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 532, z czego 265 stanowiły gimnazjalistki, a 267 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 52 nauczycieli, z czego 39 na pełen etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 2601 uczniów w powiecie przypada 14 innych placówek gimnazjalnych (185,79 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Nowy Sącz: 26
  • w gminie Nowy Sącz: 26
  • powiat Nowy Sącz: 26
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa