Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Piotra Jerzego Frassati


Najważniejsze informacje - Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Piotra Jerzego Frassati

Patron bł. Piotra Jerzego Frassati

Adres Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Piotra Jerzego Frassati

Plac Kolegiacki 2
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Piotra Jerzego Frassati

184490690
Regon 49040000400057
Organ prowadzący Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Piotra Jerzego Frassati znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Plac Kolegiacki 2. Numer telefonu do gimnazjum to 184490690. Faks: 184490691. Jednostka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Serwis www gimnazjum można znaleźć pod adresem frassati.edu.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 49040000400057. Instytucja rejestrująca] dla Katolickie Gimnazjum Im. Bł. Piotra Jerzego Frassati to gmina.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 2601 uczniów w powiecie przypada 14 innych gimnazjów (185,79 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20041.841.841.84
20053.073.023.02
20060.225.385.38
2007-0.22.642.64
20080.034.354.35
2009-1.033.243.24
20102.792.922.92
20113.421.061.06
Rok Szkoła Gmina Powiat
20043.553.553.55
2005-0.840.860.86
2006-1.854.634.63
20075.023.033.03
2008-8.451.691.69
20090.473.283.28
20104.792.732.73
20114.32.222.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa