Przedszkole Nr 3


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 3

Adres Przedszkole Nr 3

Wały 3
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-412
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 3

322223580
Regon 27104859000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 3 mieści się w miejscowości Mysłowice pod adresem Wały 3. Nr tel. do przedszkola to 322223580. Numer faksu: 322223580. Przedszkole mieści się na terenie gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 27104859000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 50, z czego 26 to dziewczynki, a 24 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 2155 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (97,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa