Szkoła Podstawowa Nr 13 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 13 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 13 Z Oddziałami Integracyjnymi

Ks.Kard.Hlonda 14
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-412
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 13 Z Oddziałami Integracyjnymi

322223623
Regon 00132732900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 13 Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Mysłowice pod adresem Ks.Kard.Hlonda 14. Nr tel. do szkoły to 322223623. Faks: 322223623. Szkoła podstawowa działa na terytorium gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00132732900000.

Szkoła Podstawowa Nr 13 Z Oddziałami Integracyjnymi rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 259, z czego 123 stanowiły dziewczynki, a 136 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 61 nauczycieli, z czego 52 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 5,78. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 17 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 3863 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół podstawowych (227,24 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa