Gimnazjum Specjalne Nr 67 W Spzoz Szpital Bielański


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 67 W Spzoz Szpital Bielański

Patron Ks. Jerzy Popiełuszko

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 67 W Spzoz Szpital Bielański

Cegłowska 80
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-809
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 67 W Spzoz Szpital Bielański

228343007
Regon 01585143300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 67 W Spzoz Szpital Bielański mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Cegłowska 80. Numer telefonu do gimnazjum to 228343007. Nr faksu: 228343007. Gimnazjum działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 01585143300000.

Kształcenie w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa

gimnazjum