Katolickie Gimnazjum Im.bł Ks. Jerzego Popiełuszki


Najważniejsze informacje - Katolickie Gimnazjum Im.bł Ks. Jerzego Popiełuszki

Patron BŁ.KS. JERZY POPIEŁUSZKO

Adres Katolickie Gimnazjum Im.bł Ks. Jerzego Popiełuszki

DEWAJTIS 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-815
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Katolickie Gimnazjum Im.bł Ks. Jerzego Popiełuszki

228390840
Strona
Regon 14230094700026
Organ prowadzący CENTRUM EDUKACYJNE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Katolickie Gimnazjum Im.bł Ks. Jerzego Popiełuszki mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem DEWAJTIS 3. Numer telefonu do szkoły to 228390840. Numer fax: 228390870. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Stronę www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.popieluszko.edu.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14230094700026. Organ rejestracyjny dla Katolickie Gimnazjum Im.bł Ks. Jerzego Popiełuszki to gmina.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.565.665.66
200665.065.06
200715.736.226.22
200816.685.455.45
200911.464.194.19
20105.744.184.18
201116.744.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
200511.075.215.21
200611.936.086.08
200713.695.945.94
200816.235.595.59
200914.614.894.89
201017.084.84.8
20118.234.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa