Przedszkole 111


Informacje ogólne

Adres Ładysława 9/11
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-066
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 228752970
Fax 228752970
Strona
Regon 01523265800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 112
Liczba uczennic 54
Liczba uczniów 58
Całkowita liczba nauczycieli 12
Nauczyciele - pełen etat 9
Nauczyciele - pół etatu 3

Przedszkole 111 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Ładysława 9/11. Numer tel. do przedszkola to 228752970. Numer faksu: 228752970. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www przedszkola można odwiedzić pod adresem przedszkole111waw.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01523265800000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 112, z czego 54 to dziewczynki, a 58 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole