Vii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Vii Liceum Ogólnokształcące

Patron Juliusz Słowacki

Adres Vii Liceum Ogólnokształcące

Wawelska 46
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-067
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Vii Liceum Ogólnokształcące

228250553
Strona
Regon 01576597500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Vii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Wawelska 46. Numer tel. do liceum to 228250553. Nr faksu: 228251008. Liceum znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.liceum7.edu.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01576597500000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba licealistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 570, z czego 390 stanowiły uczennice, a 180 to licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 63 nauczycieli, z czego 28 na cały etat oraz 35 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 186 67,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 186 84,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 180 94,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 95,30 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 97,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 67,00 % 18 (z 238) 18 (z 238) 18 (z 238) 31 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 84,10 % 26 (z 238) 26 (z 238) 26 (z 238) 36 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 94,50 % 25 (z 234) 25 (z 234) 25 (z 234) 27 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 95,30 % 12 (z 126) 12 (z 126) 12 (z 126) 18 (z 368)
język rosyjski pisemny podstawowy 97,50 % 17 (z 99) 17 (z 99) 17 (z 99) 18 (z 395)

Mapa