Publiczne Przedszkole Nr1


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr1

Patron Krasnal Hałabała

Adres Publiczne Przedszkole Nr1

T.Kościuszki 6
Miejscowość Kobyłka
Kod pocztowy 05-230
Gmina miasto Kobyłka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr1

227861218
Strona
Regon 01300329600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr1 znajduje się w miejscowości Kobyłka pod adresem T.Kościuszki 6. Numer tel. do przedszkola to 227861218. Fax: 227861218. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Kobyłka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem przedszkole1.kobylka.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 01300329600000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 234, z czego 113 to dziewczynki, a 121 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5,33. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kobyłka: 2
  • w gminie Kobyłka: 2
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa