Szkoła Podstawowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Specjalna

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa Specjalna

Kasztanowa 21
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-260
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Specjalna

227811317
Regon 01008865900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Podstawowa Specjalna znajduje się w miejscowości Marki pod adresem Kasztanowa 21. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 227811317. Numer faksu: 227811317. Placówka szkolna działa na terenie gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01008865900000.

Szkoła Podstawowa Specjalna uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 18, z czego 6 stanowiły dziewczynki, a 12 to uczniowie. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Mapa