Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron im. Pomnik Zwycięstwa 1920r.

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

Pomnikowa 21
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-260
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

227811291
Regon 00080064000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 znajduje się w miejscowości Marki pod adresem Pomnikowa 21. Numer tel. do szkoły to 227811291. Nr fax: 227811291. Placówka edukacyjna mieści się na terenie gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00080064000000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 624, z czego 313 stanowiły dziewczynki, a 311 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 46 nauczycieli, z czego 42 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 10,5. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Marki: 7
  • w gminie Marki: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa