Gimnazjum Im.ks.abp.leona Wałęgi W Moszczenicy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im.ks.abp.leona Wałęgi W Moszczenicy

Patron ksiądz arcybiskup Leon Walęga

Adres Gimnazjum Im.ks.abp.leona Wałęgi W Moszczenicy

Moszczenica 940
Miejscowość Moszczenica
Kod pocztowy 38-321
Gmina Moszczenica
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im.ks.abp.leona Wałęgi W Moszczenicy

183541083
Strona
Regon 49197562300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im.ks.abp.leona Wałęgi W Moszczenicy znajduje się w miejscowości Moszczenica pod adresem Moszczenica 940. Numer telefonu do szkoły to 183541083. Nr fax: 183541083. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Moszczenica, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimmoszczenica.fc.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 49197562300000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 116, z czego 45 to uczennice, a 71 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,33. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół gimnazjalnych (101,97 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Moszczenica: 3
  • w gminie Moszczenica: 3
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.74-1.88-0.6
20063.6-0.13-1.28
20070.74-2.36-6.21
2008-2.77-1.88-3.21
2009-0.75-0.980.39
2010-0.190.05-2.9
2011-3.17-0.62-1.57
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.39-1.5-2.7
20067.93-3.02-2.98
20074.79-2.74-4.11
20080.27-1.73-3.23
20090.89-3.11-4
20102.22-0.58-3.23
2011-2.33-0.47-4.31

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa