Prywatne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Prywatne Gimnazjum

Patron brak

Adres Prywatne Gimnazjum

Wolborska 48
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy 97-300
Gmina miasto Piotrków Trybunalski
Powiat Piotrków Trybunalski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Gimnazjum

447884310
Regon 59218356500033
Organ prowadzący Magdalena Jakubiak

Prywatne Gimnazjum znajduje się w miejscowości Piotrków Trybunalski pod adresem Wolborska 48. Numer telefonu do gimnazjum to 447884310. Nr faksu: 446474746. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.jakubiakszkola.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 59218356500033. Instytucja rejestrująca] dla Prywatne Gimnazjum to gmina.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat piotrków trybunalski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2120 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół gimnazjalnych (192,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Mapa