I Liceum Ogólnokształcące Im. Kazimierza Wielkiego W łęczycy


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące Im. Kazimierza Wielkiego W Łęczycy

Patron Kazimierz Wielki

Adres I Liceum Ogólnokształcące Im. Kazimierza Wielkiego W Łęczycy

MARII KONOPNICKIEJ 13
Miejscowość Łęczyca
Kod pocztowy 99-100
Gmina miasto Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące Im. Kazimierza Wielkiego W Łęczycy

243882652
Strona
Regon 00022886100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcące Im. Kazimierza Wielkiego W łęczycy mieści się w miejscowości Łęczyca pod adresem MARII KONOPNICKIEJ 13. Nr tel. do liceum to 243882652. Numer fax: 243882903. Liceum ma lokalizację na obszarze gminy Łęczyca, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.loleczyca.edu.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00022886100000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość licealistów pobierających edukację w placówce to 329, z czego 213 to licealistki, a 116 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 32 nauczycieli, z czego 24 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 3. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 9 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 773 uczniów w powiecie przypada 9 innych licealnych szkół średnich (85,89 na placówkę), a średnia w województwie to 89,52 (40552 uczniów na 453 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łęczyca: 8
  • w gminie Łęczyca: 8
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 125 57,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 30 63,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 125 67,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 76 74,30 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 19 82,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 57,70 % 2 (z 7) 2 (z 7) 2 (z 10) 75 (z 365)
język niemiecki pisemny podstawowy 63,80 % 2 (z 6) 2 (z 6) 2 (z 8) 57 (z 236)
matematyka pisemny podstawowy 67,90 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 10) 52 (z 364)
język angielski pisemny podstawowy 74,30 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 9) 65 (z 353)
język rosyjski pisemny podstawowy 82,50 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 4) 23 (z 116)

Mapa