Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Adres Publiczne Gimnazjum

Warszawska 3A
Miejscowość Siemiątkowo
Kod pocztowy 09-135
Gmina Siemiątkowo
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

236796033
Strona
Regon 13041929600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Siemiątkowo pod adresem Warszawska 3A. Nr tel. do gimnazjum to 236796033. Nr faksu: 236796317. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Siemiątkowo, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gimsiemiatkowo.edupage.org. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 13041929600000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 123, z czego 59 to uczennice, a 64 stanowili uczniowie. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1434 uczniów w powiecie przypada 11 innych jednostek gimnazjalnych (130,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.65-5.5-7.65
2006-5.44-4.05-5.44
2007-6.12-2.29-6.12
2008-10.79-4.32-10.79
2009-7.69-4.61-7.69
2010-4.24-3.82-4.24
2011-2.22-3.65-2.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.93-3.61-3.93
2006-3.78-2.23-3.78
2007-5.16-2.18-5.16
2008-7.12-2.71-7.12
2009-5.32-3.47-5.32
2010-2.1-1.58-2.1
20111.25-0.181.25

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa