Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum

Patron Jan Paweł II

Adres Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum

Raciązska 53A
Miejscowość Radzanów
Kod pocztowy 06-540
Gmina Radzanów
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum

236798013
Regon 13042127000002
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Radzanów pod adresem Raciązska 53A. Numer telefonu do gimnazjum to 236798013. Nr fax: 236798013. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Radzanów, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 13042127000002.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 160, z czego 77 to uczennice, a 83 to uczniowie. Powiat mławski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2564 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek gimnazjalnych (150,82 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.73-1.87-2.73
20062.54-2.582.54
20071.62-1.771.62
20081.87-3.141.87
2009-0.94-2.46-0.94
2010-2.69-3.83-2.69
2011-1.32-4.12-1.32
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.330.961.33
2006-2.82-2.41-2.82
20072.84-2.022.84
20081.11-3.111.11
2009-0.59-1.43-0.59
20102.98-2.62.98
20112.65-2.092.65

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa