Gimnazjum Im. Noblistów W Rokietnicy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Noblistów W Rokietnicy

Patron Nobliści

Adres Gimnazjum Im. Noblistów W Rokietnicy

Trakt Napoleoński 55
Miejscowość Rokietnica
Kod pocztowy 62-090
Gmina Rokietnica
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Noblistów W Rokietnicy

618144390
Strona
Regon 63964384900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Noblistów W Rokietnicy mieści się w miejscowości Rokietnica pod adresem Trakt Napoleoński 55. Numer tel. do gimnazjum to 618144390. Nr fax: 618144389. Gimnazjum działa na terytorium gminy Rokietnica, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gimnazjum-rokietnica.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 63964384900000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 257, z czego 116 to dziewczynki, a 141 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 41 nauczycieli, z czego 27 na cały etat oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,93. Powiat poznański ma zarejestrowane 51 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 9791 uczniów w powiecie przypada 51 innych jednostek gimnazjalnych (191,98 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Rokietnica: 3
  • w gminie Rokietnica: 3
  • powiat poznański: 139
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.770.830.77
2006-1.231.91-1.23
20071.682.491.68
2008-2.551.62-2.55
2009-2.342.61-2.34
2010-7.481.42-7.48
2011-1.431.72-1.43
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.650.180.65
2006-4.091.71-4.09
2007-3.892.04-3.89
2008-7.120.98-7.12
2009-3.032-3.03
2010-11.831.62-11.83
2011-5.540.93-5.54

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum