Przedszkole Bajeczka


Najważniejsze informacje - Przedszkole Bajeczka

Adres Przedszkole Bajeczka

Szlona 3
Miejscowość Rokietnica
Kod pocztowy 62-090
Gmina Rokietnica
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Bajeczka

618145451
Regon 63204929600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Bajeczka znajduje się w miejscowości Rokietnica pod adresem Szlona 3. Numer telefonu do przedszkola to 618145451. Numer fax: 618145451. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Rokietnica, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 63204929600000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 331, z czego 163 stanowiły uczennice, a 168 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 29 nauczycieli, z czego 27 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 13,5. Powiat poznański ma zarejestrowane 139 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 8359 uczniów w powiecie przypada 139 innych przedszkoli (60,14 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Rokietnica: 3
  • w gminie Rokietnica: 3
  • powiat poznański: 139
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa