Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rokietnicy


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rokietnicy

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rokietnicy

Szamotulska 24
Miejscowość Rokietnica
Kod pocztowy 62-090
Gmina Rokietnica
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 30084030500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rokietnicy mieści się w miejscowości Rokietnica pod adresem Szamotulska 24. Szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Rokietnica, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 30084030500000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce to 42, z czego 12 stanowiły uczennice, a 30 to słuchacze. Powiat poznański ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 958 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (119,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa