Szkoła Podstawowa Nr 28


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 28

Patron Kornel Makuszyński

Adres Szkoła Podstawowa Nr 28

Chojnicka 57
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-480
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 28

618428254
Strona
Regon 00122799300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 28 znajduje się w miejscowości Poznań pod adresem Chojnicka 57. Nr tel. do szkoły podstawowej to 618428254. Nr fax: 618482871. Placówka edukacyjna działa na terenie gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp28poznan.edu.pl. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00122799300000.

Szkoła Podstawowa Nr 28 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 407, z czego 205 to uczennice, a 202 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 28 na pełen etat oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat poznań ma zarejestrowane 105 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 27820 uczniów w powiecie przypada 105 innych szkół podstawowych (264,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Poznań: 224
  • w gminie Poznań: 224
  • powiat Poznań: 224
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa