"leśna Chatka" Karina Czyż


Najważniejsze informacje - "Leśna Chatka" Karina Czyż

Patron 0

Adres "Leśna Chatka" Karina Czyż

Południowa 23
Miejscowość Mrowino
Kod pocztowy 62-090
Gmina Rokietnica
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon "Leśna Chatka" Karina Czyż

728800885
Strona
Regon 30176955500000
Organ prowadzący Karina Czyż

"leśna Chatka" Karina Czyż mieści się w miejscowości Mrowino pod adresem Południowa 23. Numer telefonu do przedszkola to 728800885. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Rokietnica, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem lesnachatka.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 30176955500000. Jednostka rejestrująca dla "leśna Chatka" Karina Czyż to gmina.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat poznański ma zarejestrowane 139 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 8359 uczniów w powiecie przypada 139 innych przedszkoli (60,14 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Mapa