Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Rokietnicy


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Rokietnicy

Patron Jan Brzechwa

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Rokietnicy

Szkolna 3c
Miejscowość Rokietnica
Kod pocztowy 62-090
Gmina Rokietnica
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Rokietnicy

618145257
Strona
Regon 00064578300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Rokietnicy mieści się w miejscowości Rokietnica pod adresem Szkolna 3c. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 618145257. Numer faksu: 618145257. Placówka szkolna znajduje się na terytorium gminy Rokietnica, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.zsrokietnica.pl. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00064578300000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Rokietnicy przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 528, z czego 252 to dziewczynki, a 276 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 49 nauczycieli, z czego 41 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,13. Powiat poznański ma zarejestrowane 84 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 23059 uczniów w powiecie przypada 84 innych szkół podstawowych (274,51 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Rokietnica: 3
  • w gminie Rokietnica: 3
  • powiat poznański: 139
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa