Technikum W Poznaniu


Najważniejsze informacje - Technikum W Poznaniu

Adres Technikum W Poznaniu

Szamotulska 24
Miejscowość Rokietnica
Kod pocztowy 62-090
Gmina Rokietnica
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 63437894000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum W Poznaniu mieści się w miejscowości Rokietnica pod adresem Szamotulska 24. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na obszarze gminy Rokietnica, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 63437894000000.

Kursant szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 122, z czego 56 to kursantki, a 66 to uczniowie. Powiat poznański ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1178 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół średnich o profilu technicznym (117,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język angielski ustny 34 45,24 % 93,94 %
język angielski pisemny podstawowy 35 54,63 % 91,18 %
język angielski pisemny rozszerzony 6 55,33 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język angielski ustny 45,24 % 1 (z 2) 1 (z 2) 11 (z 21) 260 (z 405)
język angielski pisemny podstawowy 54,63 % 1 (z 2) 1 (z 2) 10 (z 21) 228 (z 409)
język angielski pisemny rozszerzony 55,33 % 1 (z 2) 1 (z 2) 7 (z 10) 156 (z 219)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr