Kompetentne Przedszkolaki - Rokietnica Nr 1


Najważniejsze informacje - Kompetentne Przedszkolaki - Rokietnica Nr 1

Adres Kompetentne Przedszkolaki - Rokietnica Nr 1

Miejscowość Rokietnica
Kod pocztowy 37-562
Gmina Rokietnica
Powiat jarosławski
Województwo podkarpackie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Regon 14317607600005
Organ prowadzący Instytut Komeńskiego

Kompetentne Przedszkolaki - Rokietnica Nr 1 znajduje się w miejscowości Rokietnica pod adresem . Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Rokietnica, powiat jarosławski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 14317607600005. Jednostka rejestracyjna dla Kompetentne Przedszkolaki - Rokietnica Nr 1 to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat jarosławski ma zarejestrowane 26 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1354 uczniów w powiecie przypada 26 innych przedszkoli (52,08 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Mapa