Technikum W Rokietnicy


Najważniejsze informacje - Technikum W Rokietnicy

Adres Technikum W Rokietnicy

Szamotulska 24
Miejscowość Rokietnica
Kod pocztowy 62-090
Gmina Rokietnica
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 30084034000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum W Rokietnicy znajduje się w miejscowości Rokietnica pod adresem Szamotulska 24. Szkoła średnia techniczna działa na terytorium gminy Rokietnica, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 30084034000000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 135, z czego 53 stanowiły kursantki, a 82 to kursanci. Powiat poznański ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1178 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół średnich technicznych (117,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 2 26,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 43 46,51 % 79,07 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 26,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 7 (z 9) 118 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 46,51 % 1 (z 2) 1 (z 2) 6 (z 21) 169 (z 455)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr