Gimnazjum Nr 19


Informacje ogólne

Patron Powstańców Śląskich
Adres Główna 30
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-109
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322342568
Fax 322342568
Strona
Regon 27655702000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 157
Liczba uczennic 64
Liczba uczniów 93
Całkowita liczba nauczycieli 31
Nauczyciele - pełen etat 15
Nauczyciele - pół etatu 16

Gimnazjum Nr 19 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Główna 30. Nr tel. do gimnazjum to 322342568. Fax: 322342568. Jednostka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gimnazjum19.edu.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27655702000000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 157, z czego 64 to gimnazjalistki, a 93 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 31 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,94. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych placówek gimnazjalnych (175,37 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.162.072.07
2006-2.12.772.77
2007-1.591.951.95
2008-1.821.561.56
2009-2.031.571.57
2010-4.231.311.31
2011-10.761.971.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.251.991.99
2006-6.363.193.19
2007-5.993.113.11
2008-7.392.22.2
2009-9.912.242.24
2010-73.443.44
2011-12.742.162.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum