Gimnazjum Nr 3 Im. Noblistów Polskich


Informacje ogólne

Patron Noblistów Polskich
Adres Jasnogórska 15-17
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322312561
Fax 322312561
Strona
Regon 27655669200000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 491
Liczba uczennic 250
Liczba uczniów 241
Całkowita liczba nauczycieli 47
Nauczyciele - pełen etat 33
Nauczyciele - pół etatu 14

Gimnazjum Nr 3 Im. Noblistów Polskich mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Jasnogórska 15-17. Nr tel. do gimnazjum to 322312561. Numer faksu: 322312561. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gim3-gliwice.oswiata.org.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 27655669200000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 491, z czego 250 stanowiły dziewczynki, a 241 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 47 nauczycieli, z czego 33 na cały etat oraz 14 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,36. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół gimnazjalnych (175,37 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.532.072.07
200611.072.772.77
200711.821.951.95
200811.951.561.56
200910.851.571.57
20106.11.311.31
201111.081.971.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.791.991.99
200615.153.193.19
200711.263.113.11
200811.832.22.2
200912.42.242.24
201010.213.443.44
201110.832.162.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum