Gimnazjum Nr 11


Informacje ogólne

Patron im. Olimpijczyków Polskich
Adres Syriusza 30
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-117
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322344113
Fax 322344113
Strona
Regon 27655679800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 339
Liczba uczennic 156
Liczba uczniów 183

Gimnazjum Nr 11 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Syriusza 30. Numer telefonu do gimnazjum to 322344113. Faks: 322344113. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.zsoe.gliwice.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27655679800000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 339, z czego 156 stanowiły gimnazjalistki, a 183 to gimnazjaliści. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych jednostek gimnazjalnych (175,37 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.072.072.07
20063.672.772.77
20072.631.951.95
20080.361.561.56
20095.671.571.57
2010-2.181.311.31
20110.121.971.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.571.991.99
2006-1.633.193.19
20071.033.113.11
20081.352.22.2
2009-0.852.242.24
2010-4.213.443.44
20110.422.162.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum