Gimnazjum Dla Dorosłych


Informacje ogólne

Adres Księcia Ziemowita 12
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322312306
Fax 322312306
Regon 27694000200000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 284
Liczba uczennic 110
Liczba uczniów 174

Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Księcia Ziemowita 12. Numer tel. do gimnazjum to 322312306. Faks: 322312306. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 27694000200000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 284, z czego 110 stanowiły gimnazjalistki, a 174 stanowili gimnazjaliści. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych placówek gimnazjalnych (175,37 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Mapa