Gimnazjum Nr 15


Informacje ogólne

Adres Górnych Wałów 29
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322310793
Fax 322310793
Strona
Regon 27655687000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 240
Liczba uczennic 134
Liczba uczniów 106

Gimnazjum Nr 15 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Górnych Wałów 29. Numer tel. do gimnazjum to 322310793. Fax: 322310793. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem vlo.gliwice.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 27655687000000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 240, z czego 134 to gimnazjalistki, a 106 stanowili chłopcy. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych gimnazjów (175,37 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Mapa