Gimnazjum Dla Dorosłych Stacjonarne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych Stacjonarne

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych Stacjonarne

Wodna 1
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-500
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 31162062100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Dla Dorosłych Stacjonarne mieści się w miejscowości Konin pod adresem Wodna 1. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 31162062100000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 62, z czego 12 to uczennice, a 50 stanowili gimnazjaliści. Powiat konin ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2531 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (168,73 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-31.260.830.83
2007-32.022.652.65
2008-27.2222
2009-31.921.621.62
2010-27.50.190.19
2011-29.070.290.29
Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-27.420.40.4
2007-23.92.032.03
2008-27.260.520.52
2009-29.6722
2010-26.5-0.21-0.21
2011-27.14-0.04-0.04

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa